SlakkenShop

Privacybeleid SlakkenShop

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

De gegevens die wij verzamelen zijn gegevens over uw bezoek aan onze website (inclusief cookies, en de gegevens die u invoert bij het contactformulier en het bestelformulier). De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te reageren op het bericht. De gegevens op het bestelformulier worden gebruikt om uw bestelling te kunnen leveren en worden verwerkt in onze administratieve systemen voor facturatie en in ons CRM systeem om in contact te kunnen blijven.

De gegevens verzamelen wij dus ter identificatie en het kunnen uitvoeren van onze overeenkomst, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en/of diensten, bijvoorbeeld via het versturen van nieuwsbrieven.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar info@slakkenshop.nl